WikiXL Gebruikersdag 18 juni 2014 (verslag)

20 juni 2014Foto architectuurinstituut.jpg


De middag voor de zenuwslopende, maar gelukkig met goed resultaat gespeeld wedstrijd Nederland-Australië, was het moment voor de jaarlijkse gebruikersdag van ArchiXL in de inspirerende omgeving van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam, architectuurstad bij uitstek. Een moment bij uitstek, voor wie nog op tijd thuis wilde zijn voor de WK uitzending, om ervaringen en ideeën met elkaar te delen en vragen te stellen. Met sprekers die op een scala van onderwerpen uit de actualiteit in gingen.

De aftrap voor deze middag was voor rekening van Rinke Hoekstra (VU Amsterdam), die het publiek van begin tot eind wist te boeien met een helder en prikkelend betoog dat startte met de vraag of het eigenlijk niet een beetje raar was om wiki’s te maken in deze tijden van Big Data. Ondanks de enorme mogelijkheden die zijn geopend door de technische ontwikkelingen, is ook bij Big Data de context, en daarmee semantiek, nog steeds van groot belang.

Rinke Hoekstra.jpg


Helpt het om alles onder controle te willen krijgen? Of is loslaten het juiste antwoord? Of we het nu zoeken in semantische web technologie, Linked Open Data of in Big Data, context is het sleutelwoord als we informatie of kennis willen uitwisselen en delen.


Peter Bergman (ICTU) liet zien hoe de online kennisbank voor Enterprise Architectuur van de Rijksdienst gevorderd is, en hoe verschillende doelgroepen (bestuurders, project- en programmamagers en architecten) er informatie op maat kunnen vinden dankzij de navigatiestructuur. Hier is veel kennis en contect vooraf in gestoken door betrokken mensen. En de komende jaren zet men vooral in op doorontwikkeling, beheer en gebruik.

WikiXL Gebruikersdag 2014 Publiek.jpg


André de Boer presenteerde de stand van zaken rond de ‘Wiki van de Maand’: HR Metadata. Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde wijze definities vastleggen, vaststellen of, en waar ze afwijken van definities gebruikt bij andere organisaties. Onder druk van een toenemende focus op evidence based beleid is het van belang om de indicatoren vast te stellen die behoren bij de definities van entiteiten. Dat is vooral monnikenwerk, maar het resultaat mag er zijn. Er is meer inzicht in de begrippen die binnen de overheidsdiensten worden gehanteerd, en de bijbehorende kenmerken.

Erwin Folmer (TNO) en Pieter van Everdingen (OpenInc) schetste de stand van zaken in Linked Open Data en PILOD. PILOD (Pilot Linked Open Datans een samenwerking tussen diverse organisaties dat zich bezig houd met de vraag: hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare ook echt met elkaar in verbinding? De opvolger van PILOD zal in de komende 3 jaar het werk voortzetten als Platform Linked Open Data Nederland.

Tot slot gaat Remco de Boer (ArchiXL) in op de Visie van XL&Knowledge op Open Source: Het WikiXL platform wordt vooral gebruikt binnen het overheidsdomein en is gebaseerd op Open Source software, een belangrijk doel om te gebruiken voor de overheden die WIkiXL gebruiken. Op de vorige klantendag is gevraagd daar een visie op te ontwikkelen. Deze dag lichten we deze toe.

Toine Schijvenaars (ArchiXL) besluit de dag met een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten in het WikiXL platform. De vraag die hij in de bijeenkomst heeft gesteld willen we aan alle gebruikers willen stellen: Welke functionaliteit mist u nog? Omdat het niet vanzelfsprekend is dat wij precies weten wat u nog nodig heeft. Daarom willen we iedereen van harte uitnodigen om wensen en ideeën of vragen bij ons in te dienen. Want, zoals we ’s avonds in de wedstrijd hebben kunnen zien: een goed resultaat zet je samen neer!

Lijst met presentaties:

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links