Linked Data : het einde van Babel ?

6 november 2015


Is Linked Data de sleutel tot einde van babylonische spraakverwarring ? We zien dat Linked Data nu eindelijk uit de academische wereld getrokken wordt in de wereld van praktische, toepasbare en commerciële techniek.

Babel.jpg
Er was een tijd dat er op de wereld slechts één taal werd gesproken. De mensen besloten samen een stad met een toren te maken. Het volk zei: “Laten wij een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt. Vervolgens staat er dat God afdaalde om naar de stad en de toren te kijken, en Hij kwam tot de conclusie dat het niet goed was dat alle mensen één taal spraken. Hij zag waartoe ze nu in staat waren en wat ze dan nog meer konden doen. Daarom zorgde God ervoor dat er tijdens de bouw een spraakverwarring kwam. De bouwers spraken opeens allemaal een andere taal, zo konden ze niet samenwerken. Ieder met dezelfde taal ging ergens anders wonen. Zo verspreidde God de mensen op aarde. De bouw van de stad werd gestaakt. Dat is de reden dat de stad Babel heet, want Babel betekent: verwarring. Door de verschillende talen ontstond er verwarring bij de bouwers en zo konden ze niet samenwerken.

[bron: http://www.detorenvanbabel.nl/de-toren-van-babel/ ]

Vorige week (28-30 oktober 2015) was ik in Barcelona met een drietal ArchiXL collega’s op het congres van Semantic Mediawiki (SMW_Con_Fall_2015). Dit congres geeft in 2-3 dagen een goed beeld welke kant Mediawiki (de tool waarmee Wikipedia ontwikkeld is) zich verder doorontwikkelt en welke bijdragen vanuit verschillende hoeken (softwareleveranciers, universiteiten, …) aan de opensource community geleverd worden. Vanuit ArchiXL en ons label XL&Knowledge (WikiXL platform) leveren wij een belangrijke bijdrage aan deze community.

Linked Data is het toverwoord wat steeds maar weer terugkwam op zeker de helft van de presentaties. Het lijkt erop dat deze interessante, doch uiterst complexe techniek nu eindelijk uit de academische wereld getrokken wordt in de wereld van praktisch toepasbare commerciële techniek. De wereld van TripleStores, SPARQL en ontologieën wordt nu omsloten door meer eenvoudige WebAPI’s die de complexiteit van Linked Data eenvoudiger maakt en bruikbaar voor web- en appontwikkelaars, maar waarbij de mogelijkheden en toepassingen behouden blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verregaande mogelijkheden tot fraudedetectie of het gebruik van zogenaamde Inference engines waarmee we het mogelijk maken dat niet mensen, maar machines van gegevens informatie maken. Daarmee kan een helpdesk veel kleiner worden!

Wikiboxx.jpg
Een inspirerend voorbeeld was een zelfstandig opererende Wikiboxx (op basis van een Raspberry Pi appliance, kosten 50-60 euro per unit) die als losstaande unit (Internet of Things) procesgegevens kan verzamelen en op een zeker moment kan doorsluizen / synchroniseren naar een plek waar deze data geanalyseerd kan worden (Big data). Met nieuwe technieken als Lora (Longe Range, Low Power) wordt het mogelijk deze data uit te wisselen tegen lage kosten.


Ook het gebruik van ontologieën / vocabulaires wordt eenvoudiger gemaakt door het ontstaan van repository’s die helpen om een keuze te maken bij het hergebruiken van de juiste ontologie bij het beschrijven en interpreteren van gegevens. Vanuit XL&Knowledge hebben we de visie dat sturen met kennis het besturingsmodel van de toekomst is. We willen graag met organisaties meedenken hoe semantische technologie hierbij kan helpen. Dat doen we door aan de voorkant gebruiksvriendelijke formulieren en wiki’s toe te passen, terwijl aan de achterkant TripleStores gevuld worden met Linked Data.

Is Linked Data misschien dié universele taal waarmee we als mensheid uiteindelijk weer elkaar (nog) beter gaan begrijpen? En opnieuw uitvinden hoe we met elkaar kunnen samenwerken? Een einde maken aan de babylonische spraakverwarring en samen kunnen bouwen aan wat moet zijn het grootste menselijke bouwwerk sinds het de (afgebroken) bouw van de toren van Babel : het wereldwijde web van dingen !


Auteur: Jan Willem van Veen

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links