Geslaagde gebruikersdag WikiXL

13 juni 2013Op 12 juni 2013 heeft de WikiXL-gebruikersgroep in Meet & Discover in Amersfoort haar eerste bijeenkomst gehouden.


Op 12 juni 2013 heeft de WikiXL-gebruikersgroep in Meet & Discover in Amersfoort haar eerste bijeenkomst gehouden.

De middag begon met de lancering van het label XL&Knowledge, gevolgd door een uitleg over de opzet van de gebruikersgroep en WikiXL-platformstrategie. Samen met de gebruikers is nagedacht over een vorm die goed aansluit bij de behoeftes.

Gebruikersdag.jpg

Vervolgens is er in workshopvorm discussie gevoerd aan de hand van twee stellingen:

1. Alle architecturen binnen de Nederlandse overheid moeten zich conformeren aan één centraal kennismodel
Want: De Nederlandse overheid heeft één architectuur
2. Alleen een domeinspecifiek kennismodel is in staat om een zinvolle referentie-architectuur voort te brengen
Want: Architectuur is doelgebonden, dus kan er geen sprake zijn van één kennismodel

Er blijkt een sterke behoefte te zijn om de verschillende architecturen binnen de overheid met elkaar op één lijn te brengen! Door de deelnemers werd daarbij nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de inhoud van de architectuur, die domein- of sectorspecifiek is, en de structuur van de architectuur, die generiek is. De aansluiting van de verschillende architecturen moet gezocht worden in de generieke structuur. Dat betekent dat er regie nodig is op het meta-niveau van deze architecturen.

Tot slot is er nog een korte demo gegeven over een praktijkvoorbeeld hoe Linked Open Data middels het WikiXL platform ontsloten kan worden. De geslaagde dag werd om 17.00 afgesloten met een borrel en netwerkmogelijkheden. Zie http://bit.ly/1amnapy voor een impressie van de middag.


Zie ook: http://bit.ly/1amnapy

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links