Eigenschap:Omschrijving

KennismodelXLKnowledge
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Omschrijving" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
ArchiXL IT-referentie-architectuur +De ArchiXL IT-referentie-architectuur is een referentie-architectuur die kan worden gebruikt bij het opstellen van specifieke architecturen voor organisaties. De architectuur is opgesteld op basis van kennis en ervaringen van consultants van ArchiXL en zal worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. De architectuur beschrijft de inrichting van de informatievoorziening op verschillende lagen, waarbij de nadruk ligt op de generieke inrichting; dat wat van toepassing is op iedere organisatie.  +
ArchiXL adviseur kennismodellen overheidsreferentiearchitecturen +De referentiearchitecturen van de Overheid, NORA en haar [http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_dochters dochters] als WILMA, GEMMA, ROSA etc. stemmen sinds kort hun kennismodellen op elkaar af. In de NORA gebruikersraad van [http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_gebruikersraad:2013-09-24 24 september j.l.] is een [http://www.noraonline.nl/images/noraonline/0/0d/Kennismodel_NORA_-_versie_16_augustus_2013.pdf voorstel] besproken waarin ArchiXL een adviserende rol krijgt vanwege haar kennis van en ervaring met de meeste overheidsreferentiearchitecturen.  +
B
BZK - HRMetaData +De HR Metadata Repository is de tool waarin alle organisaties en organisatieonderdelen HR-gerelateerde definities kunnen vastleggen. Het gaat daarbij om definities die gebruikt worden om HR-gerelateerde rapportages te maken. Vaak is onduidelijk welke definities precies door een organisatie gebruikt worden, waardoor het onmogelijk is om jezelf als organisatie met anderen te vergelijken. Ook het nemen van beslissingen op basis van kengetallen, waarvan niet precies duidelijk is wat ze betekenen, leidt tot verkeerde beslissingen. Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde wijze definities vastleggen, vaststellen of, en waar ze afwijken van definities gebruikt bij andere organisaties. ''ArchiXL heeft ons uitstekend geholpen bij het realiseren van de HR-metadata Repository. Op basis van onze input hielpen ze ons het conceptuele model te verbeteren, en maakten ze een schitterende, gebruiksvriendelijke wiki-implementatie. De opdracht die we hiermee samen voor het ministerie van BZK gerealiseerd hebben, was mede daardoor een succes!'' (Tom Kronenburg, Projectmanager)  +
Bart den Dulk +Bart den Dulk is senior consultant en werkzaam als bedrijfs- en informatiearchitect. Hij heeft een brede achtergrond op het gebied van informatievoorziening waaronder service management, sourcing en regie van IT, en informatiebeleid. Recent heeft hij zich bezig gehouden met informatievoorziening vraagstukken binnen het domein van de fysieke veiligheid. Bart is één van de trekkers van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA).  +
D
Danny Greefhorst +Danny Greefhorst is directeur van ArchiXL en werkzaam als IT-architect en IT-consultant. Ook is hij actief als docent voor ArchiXL Opleidingen. Danny houdt zich bezig met IT-architectuur in de meest brede zin van het woord. Zo heeft hij ervaring met het begeleiden, uitvoeren en implementeren van enterprise-architecturen, applicatie-architecturen en technische-architecturen bij verschillende instellingen in de financiële en publieke sector. Danny is TOGAF 9 gecertificeerd, actief in het architectuur-vakgebied en publiceert hier ook regelmatig over.  +
E
EAR Online +Deze wiki is opgezet voor de ondersteuning van de ontwikkeling en het uitdragen van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR). De EAR biedt een samenhangende referentie-architectuur voor de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concern-gedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.  +
EAR Online behaalt certificaat Webrichtlijnen versie 2 +De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) heeft een [http://www.earonline.nl kennisbank] ingericht op het WikiXL platform. De kennisbank ondersteunt het ontwikkelen en uitdragen van de Enterprise Architectuur van de Rijksdienst. Het was de wens van [http://www.ictu.nl ICTU], als opdrachtgever voor deze kennisbank, om de [http://www.rijkshuisstijl.nl/ Rijkshuisstijl] inclusief de Webrichtlijnen toe te passen. XL&Knowledge heeft de technische implementatie van de Rijkshuisstijl en de Webrichtlijnen verzorgd en het EAR redactieteam ondersteund bij het toepassen van de Webrichtlijnen op de inhoud van de kennisbank. Na onafhankelijk onderzoek is de EAR-kennisbank per 1 juli 2014 de trotse drager van het [http://www.drempelvrij.nl/ Waarmerk Drempelvrij] niveau ''WCAG 2 AA''. [[Bestand:AA_icon.png]] [[Bestand:EAR Online.png|700px]]  +
Eigen URL +Deze uitbreiding maakt het mogelijk dat de wiki bereikbaar is via een eigen URL. Standaard zijn wiki's bereikbaar via wikixl.nl/wiki/''wikinaam''. Met deze uitbreiding kunt u een eigen URL kiezen, bijvoorbeeld mijnwiki.nl. Wij verzorgen daarbij voor u het aanvragen, beheren en tijdig vervangen van de benodigde certificaten voor de beveiliging.  +
Erwin Oord +Erwin Oord is werkzaam als principal consultant bij ArchiXL en docent bij ArchiXL Opleidingen. Hij heeft veel ervaring met zowel enterprise-architecturen als ook met complexe, organisatie-overstijgende solution-architecturen. Hij heeft opdrachten uitgevoerd bij overheid en bedrijfsleven in in onder andere de financiële sector en de zorgsector. Erwin heeft een sterke inhoudelijke visie en kan opereren in complexe organisatorische en politieke omstandigheden. Hij begrijpt al geen ander dat een enterprisearchitectuurtraject alleen succesvol kan zijn als naast een goede architectuur een pragmatische aanpak gevonden wordt die organisatorische drempels wegneemt en bewustzijn en betrokkenheid creëert.  +
Esther Greefhorst +Esther Greefhorst is officemanager bij ArchiXL en daarmee verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. Ze verzorgt de financiële administratie en is algemene vraagbaak en aanspreekpunt voor leveranciers. Esther is een gedreven persoon die alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat alles optimaal functioneert.  +
G
GEMMA Online +GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat de oplossingen onderling goed samenwerken. GEMMA Online bevat architectuurmodellen, views, principes en elementen. Daarnaast bevat het ook de informatiemodellen en de berichtenstandaarden, met de bijbehorende toelichtende teksten. Daarnaast functioneert GEMMA Online als back-end van de Softwarecatalogus. GEMMA Online bevat de GEMMA architectuurmodellen, die met behulp van [http://www.archixl.nl/archixl/diensten/archimedes-architectuurpublicatieplatform ArchiMedes] zijn geïmporteerd. Via de door XL&Knowledge ontwikkelde GEMMA API, worden gegevens (referentiecomponenten, applicatiefuncties, standaarden etc) in de Softwarecatalogus geïmporteerd en views gecreëerd. Verder wordt ook de export die de Softwarecatalogus levert, gegenereerd door het GEMMA Online platform. GEMMA Online faciliteert ten slotte de overleg- en werkgroepen die er zijn om de diverse standaarden rondom StUF, maar ook GEMMA in het algemeen.  +
Gemeente Venlo - Venlose Enterprise- en Referentiearchitectuur (VERA) +VERA staat voor Venlose Enterprise en Referentie Architectuur, waarin informatiebeleid en achitectuur samenkomen. Om de kwaliteit van de informatievoorziening en de daartoe ingezette ICT beter te kunnen waarborgen, wordt concernbreedsamengewerkt aan een gemeentebrede bedrijfs-, informatie- en technische architectuur. Deze wiki is niet vrij toegankelijk  +
Geslaagde gebruikersdag WikiXL +Op 12 juni 2013 heeft de WikiXL-gebruikersgroep in Meet & Discover in Amersfoort haar eerste bijeenkomst gehouden. De middag begon met de lancering van het label XL&Knowledge, gevolgd door een uitleg over de opzet van de gebruikersgroep en WikiXL-platformstrategie. Samen met de gebruikers is nagedacht over een vorm die goed aansluit bij de behoeftes. [[Bestand:Gebruikersdag.jpg|right]] Vervolgens is er in workshopvorm discussie gevoerd aan de hand van twee stellingen: :1. Alle architecturen binnen de Nederlandse overheid moeten zich conformeren aan één centraal kennismodel :Want: De Nederlandse overheid heeft één architectuur :2. Alleen een domeinspecifiek kennismodel is in staat om een zinvolle referentie-architectuur voort te brengen :Want: Architectuur is doelgebonden, dus kan er geen sprake zijn van één kennismodel Er blijkt een sterke behoefte te zijn om de verschillende architecturen binnen de overheid met elkaar op één lijn te brengen! Door de deelnemers werd daarbij nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de inhoud van de architectuur, die domein- of sectorspecifiek is, en de structuur van de architectuur, die generiek is. De aansluiting van de verschillende architecturen moet gezocht worden in de generieke structuur. Dat betekent dat er regie nodig is op het meta-niveau van deze architecturen. Tot slot is er nog een korte demo gegeven over een praktijkvoorbeeld hoe Linked Open Data middels het WikiXL platform ontsloten kan worden. De geslaagde dag werd om 17.00 afgesloten met een borrel en netwerkmogelijkheden. Zie http://bit.ly/1amnapy voor een impressie van de middag.  +
Gold sponsor SMW-congres Berlijn 2013 +Semantic MediaWikiSMW Con Fall 2013 is hét evenement voor gebruikers en ontwikkelaars van semantic mediawiki, de opensourcesoftware waarop ons WikiXL-platform is gebaseerd. Dit jaar wordt het congres gehouden in het centrum van Berlijn, van 28 tot en met 30 oktober. In diverse presentaties, tutorials en workshops worden nieuwe ontwikkelingen en case-study's getoond en worden doorontwikkelingen van de software besproken. [[Bestand:SMW-logo.png|right]] Onder de vlag van ons kennismanagementlabel XL&Knowledge zijn wij dit jaar Gold Sponsor van het congres. Ook verzorgen wij enkele presentaties, onder meer over het toepassen van SMW bij het ontwikkelen van referentiearchitecturen, en over ideeën die wij hebben om de software geschikt te maken voor 'semantic timetravel', oftewel het door de tijd heen kunnen volgen van de veranderingen in een architectuur. Met ons sponsorschap steunen wij actief de opensourcecommunity van Semantic MediaWiki. Het congres staat open voor iedereen met interesse in Semantic MediaWiki. Op de tutorialdag worden diverse praktische workshops gehouden waarmee u uw vaardigheden kunt vergroten. Het congres is daarom ook geschikt voor 'beginners'.  +
J
Jan Willem van Veen +Is principal consultant bij ArchiXL met ruim 10 jaar ICT ervaring op het gebied van ontwikkeling, ontwerp, architectuur en (project)management. Als gesprekspartner van IT- en Business management adviseert hij opdrachtgevers bij alle aspecten van ontwikkeling en implementaties. Jan Willem is voornamelijk actief op het gebied van Service Oriented Architecture (SOA) en Enterprise Content Management (ECM) voor klanten in o.a. zorgsector, onderwijs, decentrale en centrale overheid. Ook geeft hij workshops en trainingen over dit onderwerp.  +
Joris Dirks +Als bestuurskundige kijkt Joris graag naar de afstemming van kennis binnen organisaties, zodat slimmer gewerkt kan worden. Hij ziet online tools en architectuur als mooie hulpmiddelen om te komen tot samenwerking en om beleid handen en voeten te geven. <br/> De afgelopen jaren heeft Joris in projecten mensen gebruik laten maken van elkaars kennis via wiki's, andere online tools èn via mensenwerk. Door maatwerk voor verschillende doelgroepen en kennissoorten, kan kennismanagement inzetten bij projecten van kabinetsbeleid tot interne project-organisatie.  +
L
Le Blanc Advies & ArchiXL winnen aanbesteding Belastingdienst +Apeldoorn– De combinatie van de adviesbureaus Le Blanc Advies en ArchiXL is in een aanbesteding van de Belastingdienst geselecteerd als mantelpartij op het perceel Informatiearchitectuur. Tevens is Le Blanc Advies geselecteerd als mantelpartij op het perceel IT-modellering, procesmodellering en datamodellering. De selectiecriteria voor deze aanbesteding waren zeer streng. Eisen werden gesteld aan opleiding, ervaring en certificaten op verschillende gebieden. Volgens Jan Willem van Veen, partner bij ArchiXL, bevestigt deze gunning de strategische keuzes van beide adviesbureaus. Van Veen: “We zien steeds meer een onderscheid ontstaan tussen enerzijds grotere partijen die concurreren op prijs en anderzijds partijen die zich richten op kwaliteit. Wij kiezen bewust voor het tweede en profileren ons als kennisinstituut. Bij een aanbesteding als deze waarbij de klant extra hoge eisen stelt, is dat een voordeel. Dat de Belastingdienst ons selecteert, laat zien dat klanten ons ook als kennisinstituut erkennen”. Richard de Wit, directeur Le Blanc Advies: “We zijn erg trots op het feit dat de Belastingdienst de keuze heeft gemaakt voor specialisten die hun kwaliteit bewezen hebben. Uit de vele, soms grote, organisaties is de keuze op twee kleine specialisten gevallen, hét bewijs dat kleine bedrijven ook ‘groot’ kunnen zijn!” Facts:<br/> - Aantal medewerkers Le Blanc Advies: 31<br/> - Aantal medewerkers ArchiXL: 9<br/> - Beiden opgericht in 2007<br/> - Branche: Overheid, semi-overheid, verzekeraars  +
M
Ministerie van OCW - Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA) +De ROSA wiki heeft als doel om organisaties te ondersteunen die binnen het onderwijsdomein informatie uitwisselen of die informatie uitwisselen met het onderwijsdomein. Het onderwijsdomein omvat de onderwijssectoren (PO, VO, BVE en HO) en de organisaties die onder verantwoordelijkheid van OCW vallen (kerndepartment, DUO, CVE en Inspectie. Deze wiki is vrij toegankelijk.  +
N
NORA Online +NORA is in 2009 door het kabinet vastgesteld als norm voor de Nederlandse overheid. NORA biedt principes, definities en modellen voor het ontwerp en de inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het is een instrument dat door architecten, projectleiders en managers kan worden benut bij het verbeteren van de dienstverlening en het vermogen tot samenwerking van hun organisatie. Deze wiki ondersteunt het gebruik, beheer en doorontwikkeling van NORA.  +
NORA-dashboard +Deze uitbreiding voegt aan de wiki een overzicht toe van relaties van principes uit de wiki met principes uit de NORA en biedt mogelijkheden om die relaties te beheren, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in de NORA. Deze uitbreiding is door ArchiXL specifiek voor de NORA-community ontwikkeld.  +
Nils Couwenbergh +Nils is senior consultant binnen XL&Knowledge. Hij heeft een stevige bedrijfskundige basis welke hij combineert met ruime ervaring op gebied van Enterprise Architectuur en informatie management. Hierdoor is Nils in staat ICT vraagstukken in bredere organisatie context te analyseren. Wat hem kenmerkt is zijn creatieve en energieke aanpak. Nils werkte voor diverse organisaties in zowel private- als publieke sector. De laatste jaren ligt zijn focus op lokale overheid. Momenteel onderzoekt hij voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) welke impact de nieuwe Omgevingswet heeft op de informatievoorziening van een gemeente.  +
P
PSA-generator +Deze uitbreiding is specifiek bedoeld voor enterprise-architectuurwiki's en biedt de mogelijkheid om een overzicht te genereren van alle uitspraken (zoals principes of richtlijnen) en concepten (zoals applicaties en bedrijfsprocessen) in de enterprisearchitectuur die relevant zijn voor een bepaald project. De gebruiker geeft daartoe enkele kenmerken van zijn/haar project aan, eventueel aangevuld met een beperking van de gewenste resultaten (bijvoorbeeld alleen principes). De PSA-generator genereert vervolgens een geordende lijst van die onderdelen van de enterprisearchitectuur die voor het project relevant zijn. Die lijst vormt het ‘skelet’ voor het opstellen van een projectstartarchitectuur.  +
PiLOD +Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag brengt een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid bijeen in de pilot Linked open data. Nadat in 2012/2013 de mogelijkheden voor het prepareren van data, het daadwerkelijke linken van data en het toepassen van linked data zijn onderzocht, is in november 2013 een vervolg van start gegaan: het Platform implementatie Linked Open Data (PiLOD). Focus van het PiLOD ligt op het toepassen en werken met Linked Open Data. De nieuwe PiLOD Wiki maakt gebruik van de volgende tooling: MediaWiki, Semantic MediaWiki, een aantal standaard extensies (zoals een LinkedIn koppeling met een QR-code bij de persoonsprofielen in de Wiki), en een aantal ArchiXL extensies. Door deze combinatie van technologieën is het mogelijk om kennismodellen in de Wiki te definiëren, te werken met bestaande vocabulaires, zoals Dublin Core Terms en FOAF en kunnen mooie mashups gemaakt worden die gebruik maken van de in de Wiki aanwezige Linked Data. Ook kan de beschikbare SPARQL endpoint direct bevraagd worden door middel van SPARQL queries.  +
R
Remco de Boer +Remco de Boer is consultant bij ArchiXL en docent voor ArchiXL Opleidingen. Remco heeft ervaring op het gebied van softwareontwikkeling, IT-architectuur en onderzoek. Hij is gepromoveerd op het gebied van architectuur-kennismanagement en de rol van architectuurkennis bij kwaliteitsbeoordelingen van IT-systemen. Remco is betrokken geweest bij IT-projecten op het gebied van onder andere telecommunicatie en de zorg. In zijn werk probeert hij een brug te slaan tussen de theorie en een praktische en doelmatige ondersteuning van het architectuurproces.  +
Ronald Dolman +Ronald Dolman is senior consultant bij ArchiXL met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van software-ontwikkeling. Hij werkt graag op het raakvlak tussen business en IT. Ronald heeft veel ervaring in het opstellen van solution architecturen, en is de laatste jaren vooral betrokken geweest bij grote en complexe projecten binnen de publieke- en financiële sector. Vanuit deze rol adviseert en ondersteunt hij organisaties bij het maken van keuzes over Microsoft producten, - technologieën en applicatie-architectuur.  +

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links