Eigenschap:Blogtekst

KennismodelXLKnowledge
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Blog
  • Eigenschap:Blogtekst

Pagina's die de eigenschap "Blogtekst" gebruiken

Er zijn 4 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

E
Een praktisch groeimodel voor kennisdeling +[[Bestand:Een praktisch groeimodel voor kennisdeling.png|400px|right]]In het groeimodel zien we vijf fasen. De eerste fase kennen we allemaal. Het betreft het ontsluiten van kennis in de vorm van een '''statisch''' document. Vroeger een boek, tegenwoordig meestal een pdf of een statische webpagina. De kennis is daarmee gepubliceerd, maar de bruikbaarheid is minimaal. Je kunt er namelijk niet goed in zoeken naar relevante onderdelen. Denk aan een referentiearchitectuurdocument met 500 architectuurprincipes. Welke zijn relevant voor mijn project? De enige manier om daar achter te komen is het hele document door te worstelen. Maar wie heeft daar nog de tijd voor? De tweede fase in het groeimodel biedt daarvoor een oplossing. Het toverwoord is '''gestructureerd''' presenteren. Door kennis op een logische manier te organiseren, wordt die kennis veel gemakkelijker doorzoekbaar. Je hebt daar wel andere tooling voor nodig. Een voorbeeld van gestructureerd presenteren is een taxonomie. De wijze van navigeren is dan dezelfde waarmee we plantjes determineren: bij elke splitsing in de taxonomie kiezen we de juiste weg. Maar het probleem met deze tweede fase is dat we kennis veelal ontsluiten voor meerdere doelgroepen en dat elk van die doelgroepen vanuit het eigen perspectief de kennis doorzoekt. En dezelfde kennis in meerdere vormen of structuren vastleggen leidt al snel tot redundantie en de daarmee gepaard gaande inconsistenties en andere beheerproblemen. De derde fase in het groeimodel is '''doelgroepgericht''' presenteren. Denk bijvoorbeeld aan het bestek van een gebouw dat door een aannemer wordt gebouwd. Voor de elektricien is slechts een klein gedeelte van het bestek relevant, en het is daarom gewenst alleen die kennis aan hem/haar te presenteren. Daarvoor is iets nodig dat we semantiek noemen. Semantiek is, eenvoudig gezegd, wat content betekenis geeft zodat we van kennis kunnen spreken. Dat is cruciaal in doelgroepgericht presenteren. Want alleen als we weten wat bepaalde content betekent, kunnen we die content plaatsen in de context van een specifieke doelgroep. Doel is dan de content enkelvoudig en contextloos vast te leggen om die vervolgens in verschillende contexten te kunnen presenteren. Dat lost het beheerprobleem uit de voorgaande fase op. Betekenisvol vastleggen van content vergt andere tooling. Het kan via een applicatie in een database, maar dat is weinig flexibel. Sterk in opkomst zijn semantische wiki’s en triple stores. De vierde fase in het groeimodel is '''contextafhankelijk''' presenteren. Hiermee bedoelen we dat we kennis kunnen presenteren aan een specifieke doelgroep én specifiek voor de context van waaruit de kennis gezocht wordt. Dat is belangrijk, want veel kennis is alleen in bepaalde situaties relevant en het toepassen van verkeerde kennis kan in sommige gevallen zelfs gevaarlijk zijn. Contextafhankelijk presenteren stelt weer andere eisen aan de gebruikte tooling. De gebruiker moet kenmerken kunnen invoeren over de context van waaruit gezocht wordt, en de vastgelegde kennis moet met behulp van die kenmerken gefilterd en geformatteerd worden. Een voorbeeld: een projectarchitect wil een selectie maken van alle architectuurprincipes uit de enterprisearchitectuur die relevant zijn voor zijn/haar project. Hij/zij geeft daartoe de kenmerken op van zijn project, zoals het bedrijfsproces dat geraakt wordt, de producten die binnen de scope vallen en relevante thema’s. Het systeem toont vervolgens de relevante principes met hun rationale en implicaties. De vijfde fase in het groeimodel is '''geïntegreerd''' presenteren. Steeds belangrijker wordt om kennis niet geïsoleerd te presenteren maar geïntegreerd met gerelateerde kennis uit andere bronnen. Zo wil de projectarchitect uit het bovenstaande voorbeeld wellicht niet alleen de architectuurprincipes uit de enterprisearchitectuur raadplegen, maar ook principes uit de NORA (Nederlandse Overheids ReferentieArchitectuur) en richtlijnen van de softwareleverancier. Dat kan alleen wanneer al die bronnen zich in dezelfde vijfde fase van het groeimodel bevinden. Ook dit stelt weer nieuwe eisen aan de gebruikte tooling. Die moet niet alleen eigen kennis kunnen presenteren maar ook andere kennisbanken kunnen benaderen en doorzoeken. En zijn eigen kennis op betekenisvolle wijze beschikbaar stellen aan andere kennisbanken, zodat een geïntegreerd stelsel van kennisbanken ontstaat. In de praktijk kom ik alle fasen tegen. Toch zie ik vaak dat men blijft hangen in fase 2. Kennelijk is de stap naar doelgroepgericht presenteren van kennis een drempel. Soms is tooling de oorzaak. Dan adviseer ik een semantische wiki te gebruiken. Het voordeel van een semantische wiki is dat die alle fasen ondersteunt en prima mee kan groeien met de bovenbeschreven evolutie van het publiceren en delen van kennis.  +
I
I have a dream : Linked Open Data +[[Bestand:VOC.jpg|right|250px]]In deze tijd van crisis, bezuiniging en participatiemaatschappij lijkt visie over toekomst in Nederland ver weg. Hoe kunnen we toch de ommekeer maken? Nederland weer op de kaart gaan zetten en een nieuwe gouden eeuw herbeleven? Dat kan alleen als we onszelf weer toe gaan staan om te dromen. I have a dream… Hoe ziet de wereld eruit als alle informatie op elk moment op elke plek op elk apparaat beschikbaar is? Alhoewel het vermoeden aanwezig is dat de NSA hierin al flinke stappen heeft genomen, is dat voor ons als ‘normale’ internetgebruikers nog geen gewoongoed. Even los van het vraagstuk van privacy, welke mogelijkheden zouden er ontstaan als we nog veel sneller zouden kunnen reageren op veranderingen doordat we beschikking hebben over alle relevante informatie? <p>Droom even mee: * Gezondheidszorg; niet meer reactief maar pro-actief op basis van realtime meten van o.a. bloeddruk, gewicht, lengte, BMI, hartslag d.m.v. wearable computing in combinatie met DNA risicoprofiel. * Dating en social media; niet langer meer kansloze afwijzingen door realtime apps zoals Tinder die op basis van kenmerken en geolocatievoorzieningen al een soort van pre-matching doen waardoor je scoringskans vergroot wordt. Automatische matching van sportbuddies met gekoppelde whatsapplijstjes bij de sportschool om je te helpen stimuleren iedere week trouw aanwezig te zijn. * Onderwijs; wat is de toegevoegde waarde (leerrendement) van de docent(en) van uw kind? Niet alleen inzicht in de prestaties van scholen (cito-scores, adviezen, doorstroom-rendementen, inspectieoordeel van scholen in uw buurt - zie Linked Open Data [http://goo.gl/IIg07V voorbeeld]), maar perfecte matching van leerroute op basis van de unieke eigenschappen van uw kind. Differentiatie in onderwijstijd, alleen nog elektronisch toetsen en leerkrachten weer laten doen waar ze goed in horen te zijn. * Politiek; online kunnen stemmen met je eID en een 1e kamer die niet bestaat uit 75 leden die het politieke besluitvormingsproces frustreren, maar 16,8 miljoen mensen die inhoudelijk commentaar kunnen geven op de politieke voorstellen en veel meer betrokken worden in het democratische proces. * Sport en entertainment; een volledig op jouw profiel afgestemd aanbod. Abonnement op directe toegang tot alle boeken (ebooks), muziekcollecties (Spotify) en video’s (on demand). Oorlogen worden alleen nog uitgevochten tussen landen in online massive multiplayer games. Game over! [[Bestand:LinkedData.png|right|300px]] </p> <p> Afgelopen jaren is al een flinke stap in de goede richting gezet: * Apparaten zijn er klaar voor: smartphones, tablets, smartwatches, Google Glass, NAS als personal cloud, drones, Amazon cloud, etc. * Informatie wordt vindbaar: Google (finding), Facebook (tagging), Whatsapp (SMS), Dropbox (sharing), Apps, etc. * Verbinding wordt beter: 3G, 4G, wifi hotspots, bluetooth, etc. </p> Ook de wereld van internet lijkt klaar voor de volgende grote stap: een web van open gegevensverzamelingen oftewel in een technische term Linked Open Data. Tim Berners-Lee, ‘uitvinder’ van het world wide web, heeft deze visie al jaren geleden verkondigd en nu lijkt de technologie (RDF, OWL, SPARQL, Triple stores) ook volwassen genoeg om deze stap concreet te maken. In Nederland neemt het gebruik van Internet sterk toe. Ook het mobiel gebruik van internet ligt ruim boven het gemiddelde in de EU . Met een gemiddelde internet-snelheid (bandbreedte) van 10Mbit/s staat Nederland in de top 5 mondiaal. Ook wat betreft onderwijs doet Nederland nog goed mee in de PISA lijstjes. Waarom gaan we ons als Nederland dan niet 100% richten op die nieuwe informatiemaatschappij? Op kennis en het verspreiden hiervan? [[Bestand:Graphic.gif|left]] Kijk naar de gezamenlijke beurswaarde van Microsoft, Google, Apple, Facebook & Amazon : informatie is de toekomst. Net als in de Gouden Eeuw toen er schatten werden verdiend aan handel moet Nederland zich weer gaan richten op groei en innovatie : dit is te vinden in informatie. Daarom dit pleidooi voor de politiek; stimuleer en subsidieer het openstellen van gegevens conform linked open data standaarden van Nederlandse bedrijven (en natuurlijk de overheid). Liefst op soortgelijke manier als nu milieu (groene auto’s) en innovatie (Agentschap NL/TNO/..) wordt gestimuleerd. Door ‘handel’ in informatie te stimuleren en te doen waar we goed in zijn (namelijk : handelen) kunnen we onderscheid gaan maken op het wereldtoneel en gaan dromen over een nieuwe Gouden Informatie Eeuw. Jan Willem van Veen (Linked Open Data expert)  +
L
Linked Data : het einde van Babel ? +[[Bestand:Babel.jpg|right]]Er was een tijd dat er op de wereld slechts één taal werd gesproken. De mensen besloten samen een stad met een toren te maken. Het volk zei: “Laten wij een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt. Vervolgens staat er dat God afdaalde om naar de stad en de toren te kijken, en Hij kwam tot de conclusie dat het niet goed was dat alle mensen één taal spraken. Hij zag waartoe ze nu in staat waren en wat ze dan nog meer konden doen. Daarom zorgde God ervoor dat er tijdens de bouw een spraakverwarring kwam. De bouwers spraken opeens allemaal een andere taal, zo konden ze niet samenwerken. Ieder met dezelfde taal ging ergens anders wonen. Zo verspreidde God de mensen op aarde. De bouw van de stad werd gestaakt. Dat is de reden dat de stad Babel heet, want Babel betekent: verwarring. Door de verschillende talen ontstond er verwarring bij de bouwers en zo konden ze niet samenwerken. [bron: http://www.detorenvanbabel.nl/de-toren-van-babel/ ] Vorige week (28-30 oktober 2015) was ik in Barcelona met een drietal ArchiXL collega’s op het congres van Semantic Mediawiki ([https://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Fall_2015 SMW_Con_Fall_2015]). Dit congres geeft in 2-3 dagen een goed beeld welke kant Mediawiki (de tool waarmee [https://nl.wikipedia.org/ Wikipedia] ontwikkeld is) zich verder doorontwikkelt en welke bijdragen vanuit verschillende hoeken (softwareleveranciers, universiteiten, …) aan de opensource community geleverd worden. Vanuit ArchiXL en ons label XL&Knowledge (WikiXL platform) leveren wij een belangrijke bijdrage aan deze community. Linked Data is het toverwoord wat steeds maar weer terugkwam op zeker de helft van de presentaties. Het lijkt erop dat deze interessante, doch uiterst complexe techniek nu eindelijk uit de academische wereld getrokken wordt in de wereld van praktisch toepasbare commerciële techniek. De wereld van TripleStores, SPARQL en ontologieën wordt nu omsloten door meer eenvoudige WebAPI’s die de complexiteit van Linked Data eenvoudiger maakt en bruikbaar voor web- en appontwikkelaars, maar waarbij de mogelijkheden en toepassingen behouden blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verregaande mogelijkheden tot fraudedetectie of het gebruik van zogenaamde [https://en.wikipedia.org/wiki/Inference_engine Inference engines] waarmee we het mogelijk maken dat niet mensen, maar machines van gegevens informatie maken. Daarmee kan een helpdesk veel kleiner worden! [[Bestand:Wikiboxx.jpg‎|left]]Een inspirerend voorbeeld was een zelfstandig opererende [http://www.cebit.de/product/wikiboxx/560307/M245716 Wikiboxx] (op basis van een Raspberry Pi appliance, kosten 50-60 euro per unit) die als losstaande unit (Internet of Things) procesgegevens kan verzamelen en op een zeker moment kan doorsluizen / synchroniseren naar een plek waar deze data geanalyseerd kan worden (Big data). Met nieuwe technieken als [https://www.kpn.com/zakelijk/grootzakelijk/internet-of-everything/lora.htm Lora] (Longe Range, Low Power) wordt het mogelijk deze data uit te wisselen tegen lage kosten. <p> <br> Ook het gebruik van ontologieën / vocabulaires wordt eenvoudiger gemaakt door het ontstaan van [http://lov.okfn.org/dataset/lov/ repository’s] die helpen om een keuze te maken bij het hergebruiken van de juiste ontologie bij het beschrijven en interpreteren van gegevens. Vanuit [http://www.xl-knowledge.nl/ XL&Knowledge] hebben we de visie dat sturen met kennis het besturingsmodel van de toekomst is. We willen graag met organisaties meedenken hoe semantische technologie hierbij kan helpen. Dat doen we door aan de voorkant gebruiksvriendelijke formulieren en [http://www.xl-knowledge.nl/index.php/Galerij wiki’s] toe te passen, terwijl aan de achterkant TripleStores gevuld worden met Linked Data. </p> Is Linked Data misschien dié universele taal waarmee we als mensheid uiteindelijk weer elkaar (nog) beter gaan begrijpen? En opnieuw uitvinden hoe we met elkaar kunnen samenwerken? Een einde maken aan de babylonische spraakverwarring en samen kunnen bouwen aan wat moet zijn het grootste menselijke bouwwerk sinds het de (afgebroken) bouw van de toren van Babel : het wereldwijde web van dingen !  +
W
Wob-verzoeken en Linked Open Data voor gemeenten +Het blijkt dat er steeds meer burgers zijn die gebruik willen maken van de Wet openbaarheid op bestuur (Wob). Dit resulteert in een explosieve groei van informatieverzoeken bij gemeenten (gemeten in het aantal Wob-verzoeken per jaar). Op zich niks mis mee, zou je zeggen. De burger heeft immers recht op bepaalde vorm van informatie, mits daarmee geen privacy wordt geschonden. Voorbeelden van verzoeken zijn bijvoorbeeld hoeveel bomen er gekapt zijn (gemeten in het aantal kapvergunningen) in het afgelopen jaar of waar de brandweer naartoe is uitgerukt. Er wordt echter ook misbruik gemaakt van de regeling; dit komt omdat overheden sinds 2009 een zogenaamde dwangsom (oplopend tot 1.260 euro) moeten betalen als er te laat of niet gereageerd wordt op een verzoek. Daarnaast is er de opkomst van zogenaamde datajournalisten die met het opvragen van zoveel mogelijk datasets proberen nieuws te ‘maken’. Dit alles zorgt ervoor dat de juridische afdeling van een gemeente overuren draait waardoor de kosten voor dit onderdeel hard stijgen. Interessant is nu om te zien hoe gemeenten hierop reageren. Een aantal gemeenten kiest ervoor om het digitaal aanvragen (per mail) van Wob-verzoeken niet meer te verwerken. Dat is inderdaad een manier om op korte termijn het aantal te behandelen verzoeken omlaag te brengen, maar ga je daarmee fraude en datajournalistiek inperken? En kun je dit nog met droge ogen verkondigen als gemeente in een tijd waarin een principe als 100% digitaal steeds belangrijker wordt gezien? Gelukkig zijn er ook nog gemeenten die verder kijken en visie tonen. In een eerder [http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/open-data-helpt-ook-tegen-misbruik-wob.9070148.lynkx artikel van Freek Blankena uit Binnenlands Bestuur] wordt een richting beschreven die meer perspectief biedt, namelijk het stimuleren van het publiceren van open data. Door de toegekende Wob-aanvragen te bundelen en als open datasets te publiceren kan een halt worden geroepen aan de opmars van de juridische afdeling en is ook hier een FTE-reductie haalbaar. Door het begrip ‘Linked’ aan open data toe te voegen ontstaat er de mogelijkheid dat gepubliceerde informatie gekoppeld kan worden aan andere informatie. En dat helpt weer om van bekende informatie nieuwe informatie te maken. [http://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/pers/persberichten/aanpak-rotterdam-open-data-voorbeeld-voor-andere-steden Gemeente Rotterdam is een goed voorbeeld] van hoe met open data omgegaan kan worden. Door relevante overheidsinformatie open te stellen voor het grotere publiek is er een nieuwe vorm van actieve dialoog gevonden met haar burgers. Juist door de burgers meer te betrekken stimuleer je de participatiemaatschappij. Net zoals nu al per wijk in sommige gemeenten Facebook pagina’s worden ingericht ter bevordering van het sociale wijkgevoel kan met het vrijgeven van relevante informatie betrokkenheid van burgers worden gestimuleerd. En zo hoort het! [http://www.forbes.com/sites/tomtaulli/2014/01/13/birst-making-data-into-the-worlds-most-valuable-natural-resource/ It’s all about data...]  +

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links