Diensten

Adviesdiensten

Onze adviseurs ondersteunen u bij vraagstukken gerelateerd aan semantiek en kennismanagement. Wij bieden u hoogwaardige dienstverlening, van managementadvisering over doelen en strategie tot ontwerp en begeleiding van de uitvoering of uitbesteding van kennismanagementprojecten.

Semantiek en kennismanagement

Semantiek is een vakgebied dat zich bezighoudt met 'betekenis'. Het toepassen van semantiek is dan ook gericht op het toevoegen of expliciet maken van betekenis voor bestaande informatie of gegevens. Semantiek maakt informatie betekenisvol door de context van die informatie in de vorm van relaties en eigenschappen gestructureerd vast te leggen. Deze structuur heeft een formeel karakter en is daardoor door zowel mens als machine eenduidig te interpreteren. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk op basis van de semantiek nieuwe, indirecte feiten af te leiden en de semantiek te gebruiken bij het beantwoorden van zoek- en informatievragen van gebruikers.

De laatste jaren staat het vakgebied semantiek steeds meer in de belangstelling. Op het World Wide Web wordt de toepassing van semantiek wel aangeduid als Semantic Web of Web 3.0 - de opvolger van het sociale Web 2.0. Ook het begrip Linked (Open) Data heeft zijn oorsprong in de wereld van de semantiek, met als achterliggende idee het Semantic Web in te zetten om gegevens op individueel niveau te ontsluiten en betekenisvol aan elkaar te relateren. Zo ontstaat op het web een 'wolk' van semantisch gerelateerde gegevenssets: de Linked Open Data Cloud.

Expertise

Onze medewerkers zijn deskundige consultants met brede kennis en ervaring op het gebied van:

  • Kennismanagement
  • Semantiek en semantische technologie
  • Linked (Open) Data
  • Kennismodellering

Platformdiensten

WikiXL

WikiXL logo.jpg

Wij ondersteunen bij het toegankelijk maken van alle belangrijke kennis in een semantische wiki. Dit is een modern platform, gebaseerd op open source programmatuur en maximaal gericht op kennisdeling. Kennis wordt laagdrempelig ontsloten voor iedereen binnen en buiten de organisatie. Door gebruik te maken van standaard componenten en koppelvlakken kunnen we snel een rijke omgeving opzetten. Daarnaast is het platform geheel op maat te maken, afgestemd op uw specifieke eisen en wensen. Hierdoor ontstaat een portaal waar alle relevante kennis bij elkaar komt.

WikiXL ontwerpt, implementeert en ondersteunt oplossingen op basis van kennismanagementsoftware. Hieronder vindt u een overzicht van onze producten en diensten.

Ontwerpen en implementeren van een kennismanagementwiki

Samen met de klant wordt een model opgesteld van de kennis die gestructureerd moet kunnen worden geregistreerd en ontsloten. Dit model is de basis voor de invoerschermen en de weergave van de kennis in de wiki. Daarnaast worden de dynamische pagina's opgezet voor het ontsluiten van de kennis. Ook wordt gekeken naar meer specifieke functionaliteit die met behulp van onze generieke modellen en componenten kan worden gefaciliteerd. Zonodig kan maatwerk een oplossing bieden.

Standaard kennismodellen

Op basis van de ervaring in projecten heeft WikiXL een aantal standaard kennismodellen ontwikkeld die snel kunnen worden ingezet. Er zijn kennismodellen beschikbaar op het gebied van onder meer IT- en Enterprisearchitectuur (ArchiMate, architectuurprincipes), Bronnen en Documenten (Dublin Core), Standaarden, Begrippen, en Project- en Issuemanagement. Deze standaardmodellen zijn onderling te combineren, zodat uw kennis daadwerkelijk 'in context' vastgelegd wordt.

Referentie-architecturen

Het WikiXL-platform ondersteunt een aantal referentie-architecturen die als wiki's ter beschikking zijn gesteld. Deze kennis kan ook geïncorporeerd worden in uw eigen wiki. Dit kan bijvoorbeeld met de onderstaande referentie-architecturen:

Onze zusterorganisatie ArchiXL kan u ondersteunen bij de implementatie en doorvertaling van deze referentiearchitecturen in uw eigen organisatie.

Standaard componenten

Naast het gebruik van standaard open source componenten, ontwikkelt WikiXL ook zelf functionele modules. Verbeteringen aan bestaande componenten worden zoveel mogelijk teruggegeven aan de open source community.

Door WikiXL ontwikkelde modules

De WikiXL SmartSuite™ omvat een serie modules gericht op connectiviteit, beheer en publicatie van kennis. WikiXL SmartSuite™ levert essentiële onderdelen voor het gebruik van een wiki als kennismanagementplatform, ongeacht het toepassingsgebied. Daarnaast ontwikkelt WikiXL modules specifiek gericht op bepaalde toepassingsgebieden. Voor het architectuurdomein ontwikkelde WikiXL bijvoorbeeld:

  • NORA dashboard, een dashboard dat het (her)gebruik van NORA principes ondersteunt en de architect op de hoogte houdt van NORA-wijzigingen en -doorontwikkelingen die raken aan de eigen architectuur;
  • GEMMA import, biedt gemeenten de mogelijkheid om GEMMA thema's en principes over te halen naar de eigen architectuurwiki;
  • PSA generator, biedt de mogelijkheid om middels een korte dialoog een Project Start Architectuur te genereren die hergebruik maakt van de kennis in de architectuurwiki('s).

WikiXL platform as a service

WikiXL biedt haar platform aan als een service. Dit betekent dat het platform als een gehoste dienst wordt geleverd tegen vaste kosten per maand waardoor u zelf geen zorg meer heeft voor beheer en eindeloze updates.


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links