BZK - HRMetaData

 
Project.jpg

Eigenschappen

OmschrijvingDe HR Metadata Repository is de tool waarin alle organisaties en organisatieonderdelen HR-gerelateerde definities kunnen vastleggen. Het gaat daarbij om definities die gebruikt worden om HR-gerelateerde rapportages te maken. Vaak is onduidelijk welke definities precies door een organisatie gebruikt worden, waardoor het onmogelijk is om jezelf als organisatie met anderen te vergelijken. Ook het nemen van beslissingen op basis van kengetallen, waarvan niet precies duidelijk is wat ze betekenen, leidt tot verkeerde beslissingen. Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde wijze definities vastleggen, vaststellen of, en waar ze afwijken van definities gebruikt bij andere organisaties. ArchiXL heeft ons uitstekend geholpen bij het realiseren van de HR-metadata Repository. Op basis van onze input hielpen ze ons het conceptuele model te verbeteren, en maakten ze een schitterende, gebruiksvriendelijke wiki-implementatie. De opdracht die we hiermee samen voor het ministerie van BZK gerealiseerd hebben, was mede daardoor een succes! (Tom Kronenburg, Projectmanager)
URLhttp://www.hrmetadata.nl
ScreenshotHRMetaData.png
PaginanaamBZK - HRMetaData


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links